Ackermann
Table of Contents
with Ada.Command_Line; use Ada.Command_Line;
with Gnat.Io; use Gnat.Io;
 
procedure Ackermann is
 
function Ack (x, y : in Integer) return Integer
is
begin
 if (x = 0) then
  return y + 1;
 elsif (y = 0) then
  return Ack (x - 1,1);
 else
  return Ack (x - 1, Ack (x, y - 1));
 end if;
end Ack;
 
x,y,a : Integer;
begin
 if (Argument_Count = 2) then
  x := Integer'Value (Argument (1));
  y := Integer'Value (Argument (2));
 elsif (Argument_Count = 1) then
  x := 3;
  y := Integer'Value (Argument (1));
 else
  x := 3;
  y := 3;
 end if;
 a := Ack (x, y);
 Put ("Ack (");
 Put (x);
 Put (",");
 Put (y);
 Put (") = ");
 Put (a);
 New_Line;
end Ackermann;

Podobne strony

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License