Plik Na Ekran
Table of Contents
with Ada.Text_Io;
use Ada.Text_Io;
with Ada.Integer_Text_Io;
use Ada.Integer_Text_Io;
with Ada.Command_Line;
use Ada.Command_Line;
with Ada.Strings.Unbounded;
use Ada.Strings.Unbounded;
 
procedure Cat is
 
  Plik       : File_Type;
  Litera      : Character;
  LiczbaArgumentow : Natural;
  Nazwa      : Unbounded_String;
 
begin
 
  if (Argument_Count /= 0) then
 
   LiczbaArgumentow := Argument_Count;
   Put ("Podales do programu: ");
   Put (Command_Name);
   Put (" argumenty");
   New_Line;
 
   for ThisArgument in 1 .. LiczbaArgumentow loop
 
     Put ( "Numer argumentu: ");
     Put (ThisArgument);
     Put (" jest nim: ");
     Put (Argument(ThisArgument));
     New_Line;
 
   end loop;
 
   for ThisArgument in 1 .. LiczbaArgumentow loop
 
     Nazwa := To_Unbounded_String (Argument (ThisArgument));
     Open (Plik, In_File, To_String (Nazwa));
     New_Line;
     Put ("Nastepny plik o nazwie: ");
     Put (Argument (ThisArgument));
     New_Line (2);
 
     loop
      exit when End_Of_File (Plik);
 
      Get (Plik, Litera);
      Put (Litera);
      if End_Of_Line (Plik) then
        New_Line;
      end if;
 
     end loop;
 
     Close (Plik);
   end loop;
 
  else
 
   Put ("Nie podales argumentow");
 
  end if;
 
end Cat;

Podobne strony

Podobne StronySparkAckermannshort_circuit.adbWartościowanie leniwe
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License