Wartościowanie leniwe
Table of Contents

Operatorami short circuit nazywamy takie, które nie są obliczane jeśli nie jest to konieczne. Inną nazwą jest tego rodzaju jest wartościowanie leniwe.

W Adzie występują następujące konstrukcje:

 • A or B
  • Obliczane jest A
  • Jeśli A jest prawdziwe, obliczane jest B. Niezależnie od wyniku B, wynik wyrażenia to "prawda".

o Jeśli A jest fałszywe, obliczane jest B. Jeśli B jest prawdziwe, wynik to "prawda", w przeciwnym razie "fałsz".

 • A or else B
  • Obliczane jest A
  • Jeśli A jest prawdziwe, wynik to "prawda", a B nie jest obliczane.
  • Jeśli A jest fałszywe, obliczane jest B. Jeśli B jest prawdziwe, wynik to "prawda", w przeciwnym razie "fałsz".
 • A and B
  • Obliczane jest A
  • Jeśli A jest prawdziwe, obliczane jest B. Jeśli B jest też prawdziwe, wynik to prawda, w przeciwnym razie fałsz.
  • Jeśli A jest fałszywe, to niezależnie od wyniku B, wynik wyrażenia to fałsz.
 • A and then B
  • Obliczane jest A
  • Jeśli A jest prawdziwe, obliczane jest B. Jeśli B jest też prawdziwe, wynik to "prawda", w przeciwnym razie "fałsz".
  • Jeśli A jest fałszywe, wynik to "fałsz", a B nie jest obliczane.

Przykład ("short_circuit.adb"):

with Text_IO, Ada.Integer_Text_IO;
use Text_IO, Ada.Integer_Text_IO;

procedure Short_Circuit is

function Is_Odd (i : Integer) return Boolean
is
begin
 Put ("Testing");
 Put (i);
 New_Line;
 return ((i / 2) * 2) /= i;
end;

begin
 Put_Line ("Testing if ""5 and 6"" are odd");
 if (Is_Odd (5) and Is_Odd (6)) then
  Put_Line ("True");
 else
  Put_Line ("False");
 end if;

 Put_Line ("Testing if ""5 or 6"" are odd");
 if (Is_Odd (5) or Is_Odd (6)) then
  Put_Line ("True");
 else
  Put_Line ("False");
 end if;

 Put_Line ("Testing if ""5 and then 6"" are odd");
 if (Is_Odd (5) and then Is_Odd (6)) then
  Put_Line ("True");
 else
  Put_Line ("False");
 end if;

 Put_Line ("Testing if ""5 or else 6"" are odd");
 if (Is_Odd (5) or else Is_Odd (6)) then
  Put_Line ("True");
 else
  Put_Line ("False");
 end if;

 Put_Line ("Testing if ""6 and 5"" are odd");
 if (Is_Odd (6) and Is_Odd (5)) then
  Put_Line ("True");
 else
  Put_Line ("False");
 end if;

 Put_Line ("Testing if ""6 or 5"" are odd");
 if (Is_Odd (6) or Is_Odd (5)) then
  Put_Line ("True");
 else
  Put_Line ("False");
 end if;

 Put_Line ("Testing if ""6 and then 5"" are odd");
 if (Is_Odd (6) and then Is_Odd (5)) then
  Put_Line ("True");
 else
  Put_Line ("False");
 end if;

 Put_Line ("Testing if ""6 or else 5"" are odd");
 if (Is_Odd (6) or else Is_Odd (5)) then
  Put_Line ("True");
 else
  Put_Line ("False");
 end if;
end Short_Circuit;

W przykładzie widać też użycie podwójnego znaku "" dla zaznaczenia " w łańcuchu. Umożliwia to obycie się bez skomplikowanych i podatnych na błędy zasad escape'owania znaków. W C taka składnia byłaby niemożliwa ponieważ C pozwala napisać "łańcuch 1" "łańcuch 2" (z rozdzielającymi spacjami lub bez), co oznacza to samo co "łańcuch 1łańcuch 2" i jest przydatne w preprocessingu. Ale co ważniejsze Ada nie ma innych użytecznych znaków specjalnych - \n, \t, \e itd.

Podobne strony

Podobne StronySparkPlik Na EkranAckermannshort_circuit.adb
ada
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License