Block Assembler

ISC

 1. Complex (CISC)
 2. Minimal (MISC)
 3. Reduced (RISC)

Rozkazy

 1. liniowe
   1. przesłania (cl li mv)
   2. arytmetyczne (ad sb ng)
   3. porównania (eq ne lt gt le ge)
   4. logiczne (nt al ol)
   5. inne (swap nb)
 2. nieliniowe
   1. arytmetyczne (ml dv md)
   2. binarne (ab ob xa xo)
   3. rotacji
   4. skoki
   5. tablice ld st
   6. wywołania i powroty (potrzebny stos)

Adresowanie

 1. bezpośrednie (direct)
 2. natychmiastowe (Immediate, ld)
 3. pośrednie (indirect tablicowe ld/st, restore/save, read/write)
 4. stosowe (pop/push)

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License