Block Assembler

ISC

 1. Complex (CISC)
 2. Minimal (MISC)
 3. Reduced (RISC)

Rozkazy

 1. liniowe
   1. przesłania (cl li mv)
   2. arytmetyczne (ad sb ng)
   3. porównania (eq ne lt gt le ge)
   4. logiczne (nt al ol)
   5. inne (swap nb)
 2. nieliniowe
   1. arytmetyczne (ml dv md)
   2. binarne (ab ob xa xo)
   3. rotacji
   4. skoki
   5. tablice ld st
   6. wywołania i powroty (potrzebny stos)

Adresowanie

 1. bezpośrednie (direct)
 2. natychmiastowe (Immediate, ld)
 3. pośrednie (indirect tablicowe ld/st, restore/save, read/write)
 4. stosowe (pop/push)

Podobne strony

Podobne Strony
Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License