Bikwaterniony

Bikwaterniony - kwaterniony o współczynnikach będących liczbami zespolonymi i którymi można się również posługiwać przy badaniu ruchu w przestrzeni nieeuklidesowej

Podobne strony

Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License