Bramki Logiczne
x y z
01 10 NOT nie negacja dopełnienie
0011 0101 0001 AND i koniunkcja iloczyn
0011 0101 0111 OR lub alternatywa suma
0011 0101 0100 zakaz różnica
0011 0101 1101 implikacja wynikanie
0011 0101 1110 NAND nie-i dysjunkcja niewspółzachodzenie
0011 0101 1000 NOR nie-lub binegacja jednoczesne zaprzeczenie
0011 0101 0110 XOR albo kontrawalencja różnica symetryczna, suma modulo 2
0011 0101 1001 XNOR nie-albo ekwiwalencja równoważność

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License