ctype.h

Do operacji na pojedynczych znakach wykorzystujemy następujące funkcje z biblioteki ctype.h:

  • int isalnum(char c) – zwraca wartość niezerową w przypadku, gdy argument jest znakiem alfanumerycznym, tj. liczbą lub cyfrą (w przypadku prawdy zwraca wartość niezerową),
  • int isalpha(int c) - zwraca wartość niezerową w przypadku, gdy znak o wartości (char) c znajduje się w zadanym przez locale zestawie liter,
  • int iscntrl(char c) - zwraca wartość niezerową w przypadku, gdy podany znak jest znakiem kontrolnym, znakami kontrolnymi są znaki o kodach ASCII od 0 do 31 włącznie, oraz znak o kodzie 127,
  • int isdigit(int c) – zwraca wartość niezerową w przypadku, gdy argument jest cyfrą, w przeciwnym wypadku – zero,
  • int isgraph(int c)** - zwraca wartość niezerową w przypadku, gdy znak c jest znakiem drukowalnym (widocznym na ekranie) poza spacją,
  • int islower(int c) - zwraca wartość niezerową w przypadku, gdy podany w argumencie znak jest małą literą,
  • int isupper(int c) - zwraca wartość niezerową w przypadku, gdy podany w argumencie znak jest dużą literą.
  • int tolower(int c) - funkcja sprawdza, czy znak c znajduje się w zadanym przez locale zestawie dużych liter. Jeśli tak przekształca go do odpowiedniej małej litery o ile to jest możliwe. Jeśli wartość c nie jest wartością typu unsigned char wtedy zachowanie funkcji jest nieokreślone. Funkcja zwraca c jeśli znak c nie jest wielką literą. Jeśli jest wielką literą zwraca kod odpowiadającej jej małej litery,
  • int toupper(int c) - funkcja sprawdza, czy znak c znajduje się w zadanym przez locale zestawie małych liter. Jeśli tak przekształca go do odpowiedniej wielikiej litery o ile to jest możliwe (w niektórych zestawach znaków istnieją małe litery, którym nie odpowiadają litery wielkie). Jeśli wartość c nie jest wartością typu unsigned char wtedy zachowanie funkcji jest nieokreślone. Funkcja zwraca c jeśli znak c nie jest małą literą. Jeśli jest małą literą zwraca kod odpowiadającej jej wielkiej litery.

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License