Drzewo Binarne

Deklaracja węzła drzewa binarnego w C

struct wezel{
  struct wezel* lewy;
  struct wezel* prawy;
  int dana;
};

Przejście po wszystkich elementach drzewa binarnego w C

void przejdz(struct wezel* root){
  if (root){
   przejdz(root->left);
   /* wykonaj co w danym wle: root->data */
   przejdz(root->right);
  }
}

Suma elementów drzewa binarnego w C

float suma(struct wezel* root){
  if (root)
   return suma(root->lewy)+root->dana+suma(root->prawy);
  else
   return 0;
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License