Lista

Wypisywanie elementów listy dynamicznej w C

void przejdz(struct wezel *p){
  while (p){
   /* wykonaj co z p->data */
   /* np.: printf("%d, ", p->data); */
   p = p->next;
  }
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License