Mechanizm Duffa

Mechanizm Duffa : do kopiowania tablic

void kopiuj(char *wej, char *wyj, int nRazy)
{
  int n = (nRazy+ 7) / 8;
  switch (nRazy % 8) {
  case 0: do { *wyj++ = *wej++;
  case 7:   *wyj++ = *wej++;
  case 6:   *wyj++ = *wej++;
  case 5:   *wyj++ = *wej++;
  case 4:   *wyj++ = *wej++;
  case 3:   *wyj++ = *wej++;
  case 2:   *wyj++ = *wej++;
  case 1:   *wyj++ = *wej++;
        } while (--n > 0);
  }
}
c
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License