Operatory

Operatory

 • Unarne (+,-,++,—)
 • Binarne (+,-,*,/,%)
 • Ternarny

Arytmetyczne:

 • +
 • -
 • *
 • /
 • % - NIE float i double

Przypisania:

 • =
 • +=
 • -=
 • *=
 • /=
 • %=
 • «= (bitowe przesuniecie w lewo)
 • »= (bitowe przesuniecie w prawo)
 • &= (and)
 • |= (Or)
 • ^=

Logiczne:

 • <
 • <=
 • >
 • >=
 • !=
 • ==
 • &&
 • ||
 • !

Do pracy ze wskaźnikami:

 • & - podaje adres komórki w której znajdują się dane //int i, *p; p=&i;

// int funk(int);
// int(*[f1)(int);
// pf1=&funk;
// int(*pf2)(int)=funk;

 • *

Indeksowania:

 • [] – do elementów tablicy // tab[2]==2[tab];
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License