scanTo

Funkcja przesuwa wskaźnik na pozycje następnego wystąpienia danego znaku w tablicy znaków

void scanTo(const char**p,char c){
     for(;**p&&**p!=c;++*p);
}

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License