Separatory
 • [] – int tab[29]; - separator, tab[2]=5; - operator
 • () – (a+b)*c; - separator, int foo(int a); - separator, foo(5); - operator; a(int)b; - operator,
 • {} – ograniczenie bloku
 • : - separator, etykieta (Goto)
 • ; - separator końca instrukcji
 • … - separator przy definicji z nieograniczona liczba parametrów
 • * - int *p=&a; - separator, *p=7; - operator wyłuskania
 • <> - dołączanie bibliotek – w systemie
 • „” - dołączanie bibliotek – w aktualnym katalogu
 • # - separator, rozkaz dla preprocesora (#include, #define)
 • = - int a=7; - separator, a=7; - operator
c
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License