Obiekty POD

Obiekt typu POD (ang. plain old data) to obiekt:

  1. typu podstawowego,
  2. wskaźnik,
  3. unia,
  4. struktura lub klasa z trywialnym konstruktorem,
  5. tablica jednego z powyższych.

Obiekt typu POD istnieje od momentu uzyskania miejsca w pamięci (na stosie lub na stercie) z prawidłowym wyrównaniem oraz rozmiarem prawidłowym dla tego typu. Obiekt istnieje do momentu, gdy pamięć zostaje zwolniona lub ponownie użyta.
Obiekt nie-POD istnieje od momentu zakończenia działania konstruktora do momentu rozpoczęcia wykonywania destruktora.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License