OpenFileDialog
         if ( openFileDialog1->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK ){
           System::IO::StreamReader^ sr=System::IO::File::OpenText(openFileDialog1->FileName);
           try{
             String^s="";
             //txtImie->Text=sr->ReadLine();
           }finally{
             if(sr) delete(IDisposable^)(sr);
           }
         }
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License