Stack

Operacje na stosie

Stos w STL'u posiada następujące operacje:

  • empty - informacja czy stos jest pusty;
  • pop - zdjęcie istniejącego elementu ze szczytu stosu;
  • push - umieszczenie nowego elementu na szczycie stosu;
  • size - zwraca ilość elementów umieszczonych na stosie;
  • top - zwraca wartość szczytowego elementu na stosie.

Korzystanie ze stosu

Najpierw trzeba dołączyć odpowiedni plik nagłówkowy

#include <stack>

Następnie zadeklarować stos

std::stack< TYP_DANYCH > nazwa_stosu;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License