Streamwriter
StreamWriter* pwriter = new StreamWriter(S"c:\\KBTest.txt");
pwriter->WriteLine(S"Plik utworzony przy użyciu klasy StreamWriter.");
pwriter->Close();
listBox1->Items->Clear();
String *filew = new String(S"Plik został zapisany do C:\\KBTest.txt");
listBox1->Items->Add(filew);
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License