Swap trick vector

Standardowy kontener vector z reguły zaimplementowany jest w taki sposób, aby w minimalizować liczbę wykonywanych realokacji. Z reguły alokuje pamięć na przechowywanie większej liczby elementów niż się w nim znajduje.
Za pomocą metody capacity możemy sprawdzić ile jeszcze elementów wstawić do kontenera vector bez potrzeby jego realokacji. Liczbę wstawionych elementów w vectorze sprawdzamy metodą size.
Niekiedy zdarza się, że po wstawieniu dużej liczby elementów, część z nich usuwamy i zmieniamy rozmiar vectora za pomocą metody resize. W większości implementacji capacity ( pojemność vectora) pozostanie taka sama, a to oznacza, że pamięć pomimo tego, że nieużywana nie zostanie oddana do systemu operacyjnego. Aby mieć pewność, że pamięć zostanie zwolniona należy utworzyć tymczasowy obiekt vector i przekazać do konstruktora kopiującego vector, którego rozmiar chcemy zmniejszyć, wywołać metodę swap vectora tymczasowego podając jako parametr vector, którego rozmiar zmniejszamy. Demonstruje to poniższy kod:

{
    vector<int> tmp(test);
    tmp.swap(test);
}

Powyższe linie możemy zastąpić wywołaniem jednoliniowym:
vector<int>(test).swap(test);

A oto przykład kodu demonstrującego w pełni powyżej opisaną technikę:
#include <vector>
#include <iostream>
#include <ostream>
#include <algorithm>
#include <iterator>
using namespace std;
 
int random(){
  static int i = 0;
  return ++i;
}
 
int main(){
  const int V_BIG_SIZE = 20;
  const int V_SMALL_SIZE = 10;
  vector<int> test;
  generate_n(back_inserter(test), V_BIG_SIZE, random);
  copy(test.begin(), test.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
  cout<<"\ncapacity: "<<test.capacity()<<" size: "<<test.size()<<endl;
  test.resize(V_SMALL_SIZE);
  cout<<"\ncapacity: "<<test.capacity()<<" size: "<<test.size()<<endl;
  vector<int>(test).swap(test);
  cout<<"\ncapacity: "<<test.capacity()<<" size: "<<test.size()<<endl;
  return 0;
}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License