Deklaracja Zmiennych

W języku Pascal (również w Object Pascal) deklaracje zmiennych są umieszczone przed blokiem kodu danego podprogramu lub programu głównego

procedure Example;
var
 X, Z: Integer;
 Y: Double;
begin
 X := 1;
 Inc(X);
 Y := 1.5;
 Y := Y + 7;
end;

W języku Object Pascal dopuszczalne jest łączenie deklaracji zmiennych, np. deklaracje

var
 X: Integer;
 Y: Integer;

mogą być skrócone do zapisu postaci

var
 X, Y: Integer;

Istnieje również możliwość nadawania wartościom zmiennym podczas ich deklaracji (inicjalizacja), np.:

var
 I: Integer = 13;
 S: string = 'Ciekawy artykuł w Wikipedii';
 D: Double = 3.14159;
 P: Pointer = nil;

Jest to dopuszczalne tylko dla zmiennych globalnych.

Nie jest natomiast konieczne nadawanie zmiennym wartości początkowej 0 (0, 0.0, nil w przypadku wskaźników lub łańcuch pusty w przypadku zmiennych typu string), gdyż kompilator dokonuje automatycznej inicjalizacji wszystkich zmiennych globalnych poprzez wyzerowanie zajmowanej przez nie pamięci.

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License