Type
Słowo kluczowe type
Pozwala na utworzenie nowego typu danych (rekordu, klasy itp.).

Każda zmienna oraz stała musi być określonego typu zmiennych, tj. przyjmuje wartości z określonego, dopuszczonego zbioru wartości. Mogą one być zarówno proste jak i złożone. Dostęp do wartości pewnej danej może być pośredni lub bezpośredni. Rozróżnia się trzy zasadnicze rodzaje typów wartości:

  • Proste (dostęp bezpośredni)
  • Strukturalne (dane złożone, dostęp bezpośredni)
  • Referencyjne (dostęp pośredni)

Typy proste

Typy porządkowe

Typy całkowite

shortint (-128..127) 1 bajt byte {0..255}
smallint (-32768..32767} 2 bajty word {0..65535}
longint, integer {-2147483648..2147483647} 4 bajty cardinal
int64 {-263..263-1} 8 bajtów

Zmienna logiczna:

ByteBool, Boolean 1 bajt
WordBool 2 bajty
LongBool, BOOL 4 bajty

Typy rzeczywiste

Single [4 bajty] (1,5 * 10^-45 … 3,4 * 10^38)
Real48 [6 bajtów] (2,9 * 10^-39 … 1,7 * 10^38)
Double , Real [8 bajtów] (5,0 * 10^-324 … 1,7 * 10^308)
Extended [10 bajtów] (3,6 * 10^-4951 … 1,1 * 10^4932)
Currency stałoprzecinkowe [8 bajtów] (–922337203685477,5808 … 922337203685477,5807)
Comp całkowite [8 bajtów] (-2^63+1 … 2^63-1)

Zmienne znakowe i łańcuchowe

Zmienne znakowe Wskaźniki na tablice znaków Zmienne łańcuchowe
WideChar 2 bajtowy znak UNICODE PWideChar wskaźnik do zakończonego zerem ciągu znaków typu WideChar. WideString ciągiem znaków WideChar o potencjalnie niegraniczonej długości
AnsiChar 1 bajtowy znak ANSI PAnsiChar wskaźnik do ciągu znaków typu Char zakończonego bajtem zerowym AnsiString ciągiem znaków AnsiChar o potencjalnie niegraniczonej długości
Char odpowiednik AnsiChar PChar Odpowiednik PAnsiChar ShortString Łańcuch znaków AnsiChar o z góry ustalonej długości, nie przekraczającej 255 zn.

Zmienna deklarowana jako String jest zmienną typu AnsiString lub ShortString, zależnie od ustawienia przełącznika kompilacji $H:

Tablice

Tablice statyczna

Jest to zbiór zmiennych, do których odwołujemy się poprzez indeks:(numer porządkowy)

tablica1[14] := wartosc1;

Sposób deklarowania:

var
tablica1 : array [1..28] of integer;

//najmniejszy index to 1 największy to 28, w miejscu integer może być inny typ danych(np. inna tablica :D)

Tablice dynamiczna

Jest to tablica, której rozmiar możemy zmieniać podczas pracy programu.
Sposób deklarowania:

var
tablica2 : array of integer;

Sposób zmiany rozmiaru:

SetLength(tablica2,nowyrozmiar);

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License