Game Maker

Napis Hello World w wyskakującym oknie:

show_message('Hello World');

Przesunięcie obiektu o nazwie pilka o 4 piksele w prawo:
pilka.x+=4;

Odtworzenie pliku wideo znajdującego się w tym samym katalogu co gra:
show_video('./plik.avi',1,0);

Obiekt porusz się do punktu (X:250,Y:100) z szybkością 4:
move_towards_point(250,100,4);

Funkcja dzięki której obiekt porusza się do punktu omijając przeszkody oznaczone jako "solid":
mp_potential_step(300,400,5,0);

Przykład komentarza jednoliniowego:
// komentarz jednoliniowy

Przykład komentarza wieloliniowego:
/*
 komentarz
 wieloliniowy
 */

Przezroczystość obiektu:
image_alpha=0.5;

Pętla "for":
for (i=0; i<30; i+=1;)
{
<wyrażenie>
}

tworzenie obiektu "ludzik"
instance_create(x,y,ludzik)

Kod w stepie:

gravity_direction=270 
if place_free(x,y+1) 
  gravity=1 
else 
  gravity=0

Ustaw kierunek grawitacji do 270 (czyli w dół). Kiedy nie ma gruntu pod objektem - ustaw grawitację.

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License