Gamemakier

x = view_xview;
y = view_yview;
draw_sprite( sprite_index, 0, x, y );

/*
max_zdrowie=20;
obecne_zdrowie=7;
zdrowie_w_procentach=floor(100*obecne_zdrowie/max_zdrowie)
draw_set_alpha(0.5); // niech pasek będzie w połowie przezroczysty
draw_healthbar(10,460,100,470,zdrowie_w_procentach,c_white,c_red,c_green,0,0,1);

max_zdrowie=23;
obecne_zdrowie=7;
zdrowie_w_procentach=floor(100*obecne_zdrowie/max_zdrowie)
draw_set_alpha(1); // niech pasek będzie nieprzezroczysty
draw_healthbar(630,0,640,480,zdrowie_w_procentach,c_white,make_color_rgb(10,20,30),make_color_rgb(45,67,89),2,1,0);

draw_set_color(c_red) //pasek życia
draw_line(tank.x,tank.y-10,tank.x+health/100*tank.sprite_width,tank.y-10)
if health > 100 health = 100
if health < 0 health = 0
*/

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License