Ruch w Game Maker

Ruch platformowy

Grawitacja

if !instance_place(x,y+1,solid) gravity=0.5
if instance_place(x,y+1,solid) gravity=0
if vspeed>10 vspeed=10

Lądowanie

if vspeed > 0 && !place_free(x,y+vspeed) move_contact(270)
vspeed = 0

Ruch GTA

if (keyboard_check(vk_left)) direction+=5;
if (keyboard_check(vk_right)) direction-=5;
if (keyboard_check(vk_up) ) speed=3;
else if (keyboard_check(vk_down) ) speed=-2;
else speed=0;

Ruch czołgu

  if(keyboard_check(vk_up)){
   speed=5
   if(keyboard_check()){
     direction+=3;
     speed-=2.5
   }
   if(keyboard_check(vk_left)){
     direction-=3;
     speed-=2.5;
   }
  }else if(keyboard_check(vk_down)){
   speed=-5
   if(keyboard_check(vk_right)){
     direction+=3;
     speed+=2.5
   }
   if(keyboard_check(vk_left)){
     direction-=3;
     speed+=2.5;
   }
  }else{
   speed=0;
   if(keyboard_check(vk_right))direction+=6;
   if(keyboard_check(vk_left))direction-=6;
  }

Ruch samochodu

  if(keyboard_check(vk_up)){
   speed=5
   if(keyboard_check(vk_right))direction-=6;
   if(keyboard_check(vk_left))direction+=6;
  }else if(keyboard_check(vk_down)){
   speed=-5
   if(keyboard_check(vk_right))direction+=6;
   if(keyboard_check(vk_left))direction-=6;
  }else speed=0;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License