Drag

Skrypt daje możliwość użytkownikowi przeciągania elementów na stronie

<style type="text/css">
#warstwa1 {position:absolute; left:340px;
top:120px; cursor:move}
#warstwa2 {position:absolute; left:50px;
top:120px; width:250px; padding:10px;
border:1px dotted black; cursor:move;}
</style>
<script type="text/javascript">
var MyOB,Mzindex=0
function Inicjuj(){
new MyDragDrop('warstwa1')
new MyDragDrop('warstwa2')
document.onmousemove=DragFun
document.onmouseup=DropFun
}
function DragFun(e){
e=e||event
if(MyOB){
MyOB.left=(e.pageX?e.pageX:event.clientX +
document.body.scrollLeft)-MyOB.X
MyOB.top=(e.pageY?e.pageY:event.clientY +
document.body.scrollTop)-MyOB.Y
}
return false;
}
function DropFun(){
MyOB=null
}
function MyDragDrop(w){
this.id=document.getElementById(w)
this.id.onmousedown=CDown
function CDown(e){
MyOB=this.style
MyOB.zIndex=++Mzindex
e=e||event
MyOB.X=e.pageX?e.pageX -
(this.offsetLeft):event.offsetX
MyOB.Y=e.pageY?e.pageY -
(this.offsetTop):event.offsetY
return false
}
}
</script>
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License