history

Właściwości obiektu history

history.back()
załaduje stronę poprzednią,
history.forward()
przejdzie do strony następnej, jeżeli uprzednio została cofnięta.
location.reload()
przeładuje bieżącą stronę, czyli ją odświeży,
js
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License