location

Właściwości obiektu location

location.hash
Określa nazwę zakładki np: "#zakladka".
location.host
Określa nazwę hostu i nr portu np: "www.domena.pl:80".
location.hostname
Określa nazwę hostu np: "www.domena.pl".
location.href
Właściwość określająca pełny adres URL np: "http://www.domena.pl:80/javascript/js.html#zakladka?a=1&b=2".
location.pathname
Określa ścieżkę dostępu np: "/javascript/js.html".
location.port
Określa nr portu np: "80".
location.protocol
Określa nazwę protokołu np: "http:".
location.search
Określa search string (znany też jako query string) pozwalający na przesyłanie parametrów poprzez adres URL np: "?a=1&b=2".

Metody obiektu location

location.reload()
Metoda pozwalająca na odświeżenie aktualnego dokumentu.
location.replace(adres)
Metoda pozwalająca na załadowanie nowego dokumentu bez pozostawiania w histori sesji przeglądarki poprzedniego dokumentu.
js
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License