Formularz Pocztowy

Umożliwia wysyłanie maili

<h1>Formularz pocztowy</H1>
<FORM NAME="mailer" METHOD="post" ACTION="" ENCTYPE="text/plain" onSubmit="(document.mailer.action += mailtoandsubject)"> 
<TABLE BORDER=0>
<TR VALIGN="top">
<TD>Adresat:</TD>
<TD><SELECT NAME="mailtoperson" onChange="msg(this.form)">
<OPTION VALUE="">Wybierz adresata listu
<OPTION VALUE="enkidu666@gmail.com">Kamil Adam Enkidu Foxtrot
</SELECT></TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Twoje imię i nazwisko:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=45 NAME="name" onChange="msg(this.form)"></TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Twój E-mail:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=45 NAME="email" onChange="msg(this.form)"></TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Priorytet:</TD>
<TD>
<SELECT NAME="priority" onChange="msg(this.form)">
<OPTION VALUE="Normal">Normalny
<OPTION VALUE="Urgent">Pilne
<OPTION VALUE="No Reply Needed">Odpowiedź nie jest konieczna
</SELECT></TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Temat listu:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE=45 NAME="subject" onChange="msg(this.form)"></TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Treść listu:</TD>
<TD><TEXTAREA NAME="message" COLS=45 ROWS=7 WRAP="virtual" OnChange="msg(this.form)"></TEXTAREA></TD>
</TR>
<TR>
<TD> </TD>
<TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyślij list">
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Usuń informacje"></TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function msg() {
document.mailer.action = "mailto:" 
mailtoandsubject = ((document.mailer.mailtoperson.options[document.mailer.mailtoperson.selectedIndex].value) + '?subject=' + document.mailer.subject.value); 
} 
</SCRIPT>
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License