Scoll

Idealne dla tych którzy mają mało miejsca na stronie internetowej, umożliwia wyświetlanie zmieniających się napisów (obrazków itp)

<body onload="javascript:skroluj();">
<div id="scroll" class="scroll"></div>
 
<style>
div.scroll {
width: 150px;
max-width: 150px;
height: 60px;
max-height: 60px;
overflow: hidden;
border: 1px solid;
text-align: center;
background-color: #DEB887;
}
</style>
<script language="JavaScript">
var maxPad=60;
var krok=5;
var czasK=20;
var czasD=2000;
var wiadomosci=new Array()
wiadomosci[0]='<a href="brydz.wikidot.com/">Brydż</a>'
wiadomosci[1]='<a href="ka-ef.ovh.org">Linkownia</a>'
var pad=maxPad;
var nrWiadomosci=0;
function skroluj(){
if(pad==maxPad){
document.getElementById('scroll').style.paddingTop=pad;
document.getElementById('scroll').innerHTML=wiadomosci[nrWiadomosci];
if (nrWiadomosci==wiadomosci.length-1) {nrWiadomosci=0}
else {nrWiadomosci++}
pad=pad-krok;
setTimeout("skroluj()",czasK);
}
else if(pad<0){
pad=maxPad;
setTimeout("skroluj()",czasD);
}
else{
document.getElementById('scroll').style.paddingTop=pad;
pad=pad-krok;
setTimeout("skroluj()",czasK);
}
}
</script>
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License