Liczba Dwuwymiarowa
Liczba zespolona Liczby dualne Liczby podwójne
Postać algebraiczna a + bi a + bε a+bi
i2=-1 (jednostka urojona) ε2=0 (nilpotent) i2=1
Dodawanie (a+bi)+(c + di)=(a+c)+(b+d)i (a+bε)+(c+dε)=(a+c)+(b + d)ε (a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i
Mnożenie (a+bi)(c+di)=ac-bd+(ad+bc)i (a+bε)(c+dε)=ac+(ad+bc)ε (a+bi)(c+di)=ac+bd+(ad+bc)i
Dzielenie ${a + bi \over {c + di}} = {ac-bd+(cb-bd)i \over {c^2+d^2}}$ ${a + b \epsilon \over {c + d \epsilon}} = {ac+(cb-bd)\epsilon \over {c^2}}$ ${a + bi \over {c + di}} = {ac+bd+(cb-bd)i \over {c^2+d^2}}$
Postać macierzowa a -b
b a
a b
0 a
Uwagi f(a+bε) =f(a)+bf′(a)ε

Podobne strony

Podobne StronyBikwaternionyRzeczywisto Urojone
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License