Licznik Odswierzeń

Informuje ile razy strona była wczytywana lub odświeżana

<?php
 if (file_exists('licznik.txt')) 
      $dane=file('licznik.txt');
 else $dane=array(0);
 
 $dane[0]++;
 
 $plik=fopen('licznik.txt','w');
 flock($plik,2);
 fputs($plik,$dane[0]);
 flock($plik,3);
 fclose($plik);
 
 echo $dane[0];
?>

Podobne strony

Podobne StronyShowpageLinkgraphMotto
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License