Linkgraph

Skrypt rozbija tekst na pojedyncze słowa które są następnie zamieniane na linki do np. wikipedi

<?php
$wordcounts = array();
$words = split( " ", "Sąd Apelacyjny w Warszawie zmniejszył kary dla poszczególnych skazanych w aferze FOZZ, orzeczone w I instancji.
Sąd zdecydował o przedawnieniu części zarzutów, bo uznał, że sędzia Andrzej Kryże, który orzekał w sprawie, nie był bezstronny co do zarzutów zagrożonych przedawnieniem.
SA uznał, że zmiana w kodeksie karnym z lata z 2005, która miała zapobiec przedawnieniu sprawy, nie ma odniesienia do tego procesu. Sąd podkreślił, że Kryże, chociaż nie pracował formalnie nad ustawą, to był obecny na posiedzeniach komisji sejmowej i był osobą, której opinii zasięgali posłowie PiS. Nowy wyrok dla Grzegorza Żemka to 8 lat więzienia (w I instancji 9 lat), a dla Janiny Chim - 5 lat (poprzednio 6). Sąd zmniejszył także wysokość orzeczonych grzywien.
Wobec ukrywającego się Dariusz Przywieczerskiego orzeczono 2 lata więzienia (poprzednio 3,5 roku). Pozostali oskarżeni biznesmeni zostali skazani na kary: Zbigniew Olawa - 2 lata i 6 miesięcy (poprzednio 3 lata wiezienia). Zarzuty wobec Irene Ebbinghaus (wcze_niej skazanej na 2,5 roku i 195 tys. zł grzywny) oraz Krzysztofa Komornickiego (skazanego na 2 lata i 320 tys. zł grzywny) - przedawniły się.
W marcu 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO) pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Kryżego (dziś wiceministra sprawiedliwości) skazał na kary od 9 do 2 lat więzienia sześcioro oskarżonych w sprawie FOZZ. Sąd uznał ich za winnych spowodowania co najmniej 134 mln zł strat." );
foreach( $words as $word )
{
 $word = strtolower( $word );
 if ( strlen( $word ) > 0 )
 {
  if ( ! array_key_exists( $word, $wordcounts ) )
   $wordcounts[ $word ] = 0;
  $wordcounts[ $word ] += 1;
 }
}
 
$min = 1000000;
$max = -1000000;
foreach( array_keys( $wordcounts ) as $word )
{
 if ( $wordcounts[ $word ] > $max )
  $max = $wordcounts[ $word ];
 if ( $wordcounts[ $word ] < $min )
  $min = $wordcounts[ $word ];
}
$ratio = 18.0 / ( $max - $min );
?>
<html>
<head>
<style type="text/css">
body { font-family: arial, verdana, sans-serif; }
.link { line-height: 20pt; }
</style>
</head>
<body>
<div style="width:600px;">
<?php
$wc = array_keys( $wordcounts );
sort( $wc );
foreach( $wc as $word )
{
$fs = (int)( 9 + ( $wordcounts[ $word ] * $ratio ) );
?>
<a class="link" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/<?php echo($word); ?>" 
 
style="font-size:<?php echo( $fs ); ?>pt;">
<?php echo( $word ); ?></a> &nbsp;
<?php } ?>
</div>
</body>
</html>

Podobne strony

Podobne StronyShowpageMottoLicznik Odswierzeń
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License