Parzysta Nieparzysta
program parzysta_nieparzysta; {nagłówek, obowiązkowy - "program" oznacza program główny ale}
                     {może być też "unit" jako moduł programu (np: CRT)}
uses crt; {uzywa biblioteki crt (potrzebna do podstawowych operacji)}
var t:string; {deklaracja zmiennych}
BEGIN {początek programu}
 writeln('Podaj dowolny ciąg znaków i nacisnij ENTER.'); {wyświetlenie napisu na ekranie}
 readln(t); {pobranie łańcucha}
 if length(t) mod 2 = 0 {Sprawdzenie podzielności długości łańcucha przez 2}
 then writeln('Długość jest liczbą parzystą.') {jeśli podzielna}
 else writeln('Długość jest liczba nieparzystą.'); {w innym przypadku}
 readln; {pobranie danych, w tym przypadku zapobiega natychmiastowemu zamknięcia się okienka}
END. {koniec programu}
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License