Pascal

Turbo Pascal to bardzo popularny język programowania, zorientowany na naukę programowania strukturalnego. Jest on wersją Pascala dla komputerów klasy IBM. Pascal powstal w 1971 roku, kiedy to Niklaus Wirth opublikował pierwszy artykul o nim, jego upowszechnienie nastąpiło po roku 1974, w którym Wirth wraz z Kathleen Jensen opublikował pierwszy podręcznik tego języka.
W zamierzeniu Wirtha język Pascal miał służyć przede wszystkim do nauki programowania strukturalnego, tj. programowania dużych systemów tzw. metodą "z góry na dól", czyli określania dużych elementów poprzez elementy niższego rzędu, aż do końcowych elementów programowych realizujących określone funkcje. Właśnie dlatego większość programistów zaczynała od Pascala - jest on wyśmienity do nauki podstaw programowania. Zyskał on dużą popularność dzięki prostej i ścisłej składni oraz czytelnej budowie programu, która łatwo może być modyfikowana.
Turbo Pascal, został wprowadzony na rynek w 1983 roku przez amerykańską firmę Borland International Inc.

Przeciwnicy

Przeciwnikami języka Pascal są wszyscy ci, którzy zaczęli swoją przygodę z programowaniem od języka C i dali sobie wmówić, że wszystkie języki programowania powinny wyglądać podobnie do C. Naturalne sieci neuronowe zawarte w mózgach tych osobników nie są w stanie przyjąć do wiadomości prostego faktu, że nie wszystkie języki programowania muszą wyglądać jednakowo. Ci przeciwnicy nazywają często siebie samych profesjonalistami i słyną z tego, że szczycą się pisaniem zupełnie niezrozumiałych, nieczytelnych listingów w języku C.

Zwolennicy

Zwolennikami tego języka są wszyscy, którzy cenią rygorystyczny wręcz porządek. Porządek owocuje czytelnością i przejrzystością, ale wymaga też większej dyscypliny. Wszystko musi być w określonym miejscu. Niestety większość bałaganiarskich, niestarannych programistów doprowadza do szału niemożność zadeklarowania zmiennej w środku nawiasów syntaktycznych tak jak to ma miejsce w języku C.

Podobne strony

Podobne StronyFortranDelphiAlgol 68Algol 60Algol 58Ada
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License