640x480x256

Inicjalizacja trybu

procedure init; assembler;
asm
   mov ax,4F02h;
   mov bx,101h;
   int 10h; {wywołujemy przerwanie karty graficznej}
end;

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License