Asm

Aby dodać do programu wstawkę w języku asemblera należy objąć ją słowami asm i end;. Oto przykład:
program asembler;

begin
  write('ASEMBLER!');
  asm
   mov ax,21
   mov bx,38
   add ax,bx
  end;
end.

Zakończenie programu

asm
 mov ah, 4ch;
 int 21h;
end;

Oczekiwanie na naciśnięcie dowolnego klawisza

asm
 mov ah, 08h;
 int 21h;
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License