begin-end

Słowo kluczowe "begin"

Często jest potrzeba wykonania więcej niż jednej instrukcji. Begin pozwala właśnie na wykonanie bloku instrukcji (np. w pętli), zakończonego słowem "end;".

składnia:

begin
   polecenie1;
   polecenie2;
   polecenie3;
end;
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License