Const

Słowo kluczowe "const"

Służy do definiowania stałych. (danych nie mogących zmieniać wartość podczas pracy programu). Podobnie jak var może się znajdować przed głównym programem lub w definicji procedury albo funkcji.

składnia:

 const sekwencja_definicji_stałych;

Przykład:
 const
   a=3-1;
   imie='Anna';
   s= sqrt(25);
   z:integer=2;

Stała

jest to pewna wartość przypisana znakowi/wyrazowi której nie można zmienić np: stałej PI jest przyporządkowana liczba 3.1415…

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License