Konstruktor
Konstruktor
metoda której nazwę poprzedzono słowem kluczowym constructor, mająca za zadanie utworzyć obiekt tej klasy. W Pascalu konstruktory standardowo nazywa się Init. Pod względem funkcjonalnym jest to przeciwieństwo destruktora
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License