Uses Crt

Stałe

Black - kolor czarny;
Blink - "miganie";
Blue - kolor niebieski;
Brown - kolor brązowy;
BW40 - tryb czterdziesto kolumnowy czarno biały;
BW80 - tryb osiemdziesięcio kolumnowy czarno biały;
C40 - tryb czterdziesto kolumnowy kolorowy;
C80 - tryb osiemdziesięcio kolumnowy kolorowy;
CO40 - 40 columns color screen mode;
CO80 - 80 columns color screen mode;
Cyan - kolor cyjan;
DarkGray - kolor ciemno szary;
Font8x8 - wewnętrzny tryb czcionki ROM;
Green - kolor zielony;
LightBlue - kolor jasno niebieski;
LightCyan - kolor jasny cyjan;
LightGray - kolor jasny szary;
LightGreen - kolor jasno zielony;
LightMagenta - kolor jasny magenta;
LightRed - kolor jasno czerwony;
Magenta - kolor magenta;
Mono - tryb monochromatyczny;
Red - kolor czerwony;
ScreenHeight - aktualna wysokość ekranu;
ScreenWidth - aktualna szerokość ekranu;
White - kolor biały;
Yellow - kolor żółty.

Procedury i funkcje

AssignCrt - dołącz plik do CRT;
ClrEol - czyści całą linię od miejsca w którym znajduje się kursor;
ClrScr - czyści ekran;
cursorbig - pokazuje duży kursor;
cursoroff - ukrywa kursor;
cursoron - wyświetla kursor;
Delay(czas) - opóźnia wykonywanie programu, czas podawany w milisekundach;
DelLine - usuwa linię w której znajduje się kursor;
GotoXY - przemieszcza kursor w określone miejsce na ekranie;
HighVideo - przełącza w tryb podświetlania;
InsLine - wstawia pustą linię w miejscu pozycji kursora;
KeyPressed - sprawdza czy klawisz jest naciśnięty;
LowVideo - przełącza w tryb małej intensywności kolorów;
NormVideo - powraca do normalnego modus;
NoSound - wyłącza dźwięk;
ReadKey:char - pobiera klawisz z bufora klawiatury (prościej: ostatnio naciśnięty klawisz), a jeśli nie ma żadnego, to czeka na jego naciśnięcie.
Sound - dźwięk systemowy;
TextBackground - ustawia kolor tła;
TextColor - ustawia kolor tekstu;
TextMode - ustawia tryb ekranu;
WhereX - zwraca pozycję X kursora;
WhereY - zwraca pozycję Y kursora;
Window - tworzy nowe okno na ekranie.

Zmienne

CheckBreak - sprawdza naciśnięcie Ctrl-Break;
CheckEOF - sprawdza EOF na standardowym wejściu;
CheckSnow - sprawdza śnieżenie na kartach CGA;
DirectVideo - używa bezpośredniego dostępu do karty graficznej (tylko dla DOS); LastMode - ostatnio używany tryb ekranu;
TextAttr - maska dla filtra atrybutu tekstu;
WindMax - prawy dolny róg aktualnie zdefiniowanego okna;
WindMaxX - współrzędna X lewego dolnego rogu zdefiniowanego okna;
WindMaxY - współrzędna Y lewego dolnego rogu zdefiniowanego okna;
WindMin - lewy górny róg aktualnie zdefiniowanego okna;
WindMinX - współrzędna X prawego górnego rogu zdefiniowanego okna;
WindMinY - współrzędna Y prawego górnego rogu zdefiniowanego okna;

Podobne strony

Podobne Strony
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License