Destruktor
Destruktor
jest metodą oznaczoną słowem kluczowym destructor, mająca za zadanie usunąć obiekt tej klasy. W Pascalu destruktory standardowo nazywa się Done. Pod względem funkcjonalnym jest to przeciwieństwo konstruktora.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License