Destruktor
Destruktor
jest metodą oznaczoną słowem kluczowym destructor, mająca za zadanie usunąć obiekt tej klasy. W Pascalu destruktory standardowo nazywa się Done. Pod względem funkcjonalnym jest to przeciwieństwo konstruktora.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License