End

End słowo kluczowe w Pascalu.

Występowanie

Wiersz poprzedzający end nie musi być zakończony średnikiem. Po ostatnim endieze w programie musi być kropka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License