Pętla for

Pętla ta ustawia podaną wartość do zmiennej liczbowej, a następnie zwiększa ją (zmniejsza)do uzyskania wartości zapisanej po słowie "to".

składnia:

for i := 1 to 5 do instrukcja;
//Tutaj instrukcja zostanie wykonana 5 razy ("i" rośnie)

Downto

słowo kluczowe w Pascalu. Występuje w pętli for w deklaracji licznika gdy ten maleje:

for i:= 10 downto 0 do instrukcja;
//Tutaj instrukcja zostanie wykonana 11 razy ("i" maleje)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License