Funkcja

Deklaracja funkcji

Szkielet deklaracji funkcji w języku Object Pascal jest taki sam, jak w standardowym języku Pascal:

function NazwaFunkcji([ListaParametrówFormalnych]): TypZwracanejWartości; [Dyrektywy];
{deklaracje lokalnych stałych, zmiennych i typów}
begin
 {część operacyjna}
 //nazwa:=zwracana_wartość;
end;

Pierwszy wiersz (z nazwą funkcji, typem zwracanej wartości i opcjonalnymi: listą parametrów formalnych i dyrektywami) nosi nazwę nagłówka funkcji.

Wywołanie funkcji

Wywołanie funkcji ma miejsce w wyrażeniu po prawej stronie instrukcji przypisania lub w instrukcji wywołania procedury:

zmienna:=nazwa [(lista-parametrów-aktualnych)];
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License