Goto

Instrukcja goto (idź do) służy do przeniesienia wykonywanego programu z jednego miejsca w drugie. Nazywa się to skokiem bezwarunkowym. Instrukcję goto żadko spotyka się w programach w Pascalu, gdyż burzy ona strukturę programu. W niektórych Przypadkach może być wygodna, jako droga ucieczki z wielopoziomowego zagnieżdżenia, zwłaszcza że jej użycie i składnia jest bardzo prosta:

GOTO etykieta;
 label
 et1;
 begin
   {fragment programu}
   goto et1;
   {fragment programu}
   et1:
   writeln ('etykieta');
   {fragment programu}
 end.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License