Instrukcja "jeśli"

Instrukcja warunkowa jest w inżynierii oprogramowania jednym ze sposobów na organizację kodu i kontrolowania programu.

Przykładowa instrukcja

if warunek then instrukcja

lub

if warunek then instrukcja
else instrukcja

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License