Instrukcja "jeśli"

Instrukcja warunkowa jest w inżynierii oprogramowania jednym ze sposobów na organizację kodu i kontrolowania programu.

Przykładowa instrukcja

if warunek then instrukcja

lub

if warunek then instrukcja
else instrukcja

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License