Inline

Inline Słowo kluczowe w Pascalu, służące do dołączania krótkich podprogramów lub instrukcji napisanych w kodzie maszynowym

Przykład deklaracji

function rozmiar_pamięcie : Integer
inline(
$CD/$12/ {INT 12 H}
$89/$46/$04); {MOV [BP+4],AX}

funkcja zwraca informacje o rozmiarze pamięci wewnętrznej komputera

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License