Standardowe wejście

Procedura Read pozwala na wprowadzenie do zmiennej wartość podawaną z klawiatury w czasie działania programu.
Procedura ReadLn podobnie jak Read procedura ta pozwala na wprowadzenie do zmiennej wartość podawaną z klawiatury w czasie działania programu, z tym, że po przyjęciu wartości program przechodzi do następnej linii.

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License