Standardowe wejście

Procedura Read pozwala na wprowadzenie do zmiennej wartość podawaną z klawiatury w czasie działania programu.
Procedura ReadLn podobnie jak Read procedura ta pozwala na wprowadzenie do zmiennej wartość podawaną z klawiatury w czasie działania programu, z tym, że po przyjęciu wartości program przechodzi do następnej linii.

Podobne strony

Podobne Strony
Add a New Comment
Table of Contents
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License