Instrukcja Powrotu
  • koniec podprogramu

end;

  • zwrócenie wartości przez funkcję

nazwa_funkcji:=wyrażenie; { nazwa_funkcji traktowana jest jak zmienna lokalna, której wartość przy wyjściu jest przekazywana jako wartość funkcji }

Zobacz też

Procedury powodujące przerwanie wykonywanego programu

end
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License