Instrukcja Przypisania

Ta instrukcja służy do nadania wartości jakiejś zmiennej. Program zostanie skompilowany, jeśli zmienne będą zgodnego typu. W poniższym przykłądzie zadeklarowaliśmy zmienną a, która jest liczbą byte. W takim wypadku można jej przydzielić wartość np. w ten sposób:

a := 1;
a := b+c;
A := readkey;

W pierwszym przypadku przydzieliliśmy jej wartość 1. W drugim - sumę zmiennych b i c - obie te zmienne muszą być typu całkowitego, a wartość ich sumy musi mieścić się w zakresie byte. W drugim przypadku - przypisaliśmy wartość predefiniowanej funkcji readln. Funkcja ta jest zawarta w module system i przyjmuje wartość wpisaną z klawiatury. Jeżeli wpisałbyś np. "a", to wystąpi błąd, gdyż litera 'a' nie jest liczbą (Nie myl z nazwą zmiennej a. Wpisane "a" to zwykła stała typu char lub jednoznakowy łańcuch - string[1]). Po lewej stronie wpisałem "A" z dużej litery. Nie ma to znaczenia, gdyż wielkość liter w nazwach zmiennych, stałych, typów, procedur i funkcji nie ma znaczenia. Zauważ, że błąd może również wystąpić już po uruchomieniu programu.

Podobne strony

Podobne Strony
Table of Contents
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License