Instrukcje

Instrukcja - to zbiór zasad, przepisów ustalających sposób postępowania w danej dziedzinie. Instrukcje często związane są z działaniem.

Instrukcje proste Instrukcje strukturalne
Instrukcje
sterujące

Instrukcja skoku

Instrukcja powrotu

Instrukcja złożona

Instrukcje warunkowe

Instrukcja "jeśli"

Instrukcja wyboru

Instrukcje iteracyjne (pętle)

Pętle służą do wielokrotnego wykonywania instrukcji. W zależniści od typu pętli mogą one wykonywać instrukcje do uzyskania odpowiedniego wyniku, lub z góry określoną ilość iteracji.

instrukcja 'dla'

Pętla wykonywana określoną ilość razy

instrukcja while

Prawda jest warunkiem wejścia do pętli

instrukcja repeat

Prawda jest warunkiem wyjścia z pętli

Pozostałe

Instrukcja przypisania

a:=2;
b:=a*(b+12);
cecylia:=true;
p:='Pascal';
d:=a=b.

Instrukcja pusta

;

Instrukcja wiążąca

Obsługa wyjątku

Hybrydowe

Instrukcja kodu maszynowego

Instrukcja asemblerowa

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License